JavaScript

5-JavaScript dars: Massivga oid asosiy metodlar: REVERSE, SORT, JOIN, CONCAT, SLICE

Massivlar bilan tanishib chiqdik, ularni e’lon qilish, elementlariga qiymat berish, yangi elementlar qo‘shish, mavjudlarini o‘chirish va massiv elementlar sonini bilish kabilarni o‘rgandik. Agar yuqoridagilarni birortasini bilmasangiz yoki tushunmasangiz, oldingi...
Davomi...
JavaScript

4 — JavaScript dars: Massiv haqida tushuncha va uning asosiy funksiyalari: length, push, shift, unshift, pop

Navbatdagi darsimiz JavaScript veb dasturlash tilida massivlar. Massiv — bu bir necha bir hil turdagi o‘zgaruvchilar yig‘indisidir. Massiv bitta bo‘lib, uning bir necha elementlari bo‘lishi mumkin. Har bir elementga...
Davomi...