SQL

SQL tahrirlash funksiyalari: instr, lpad, rpad, trim, round, trunc, mod

Funksiyalarni o‘rgatishni davom ettiraman. Bu maqolada ma’lumotlarni tahrirlab chiqarish uchun mo‘ljallangan funksiyalar bilan tanishtirib o‘taman. Yozuv tipidagi ustunlardan tashqari son ko‘rinishidagi ustunlarni ham tahrirlab chiqarishni ko‘rsataman. Bu funksiyalarni o‘rganishda...
Davomi...